Med fokus på veivalg

Med fokus på veivalg

Sammen med Sissel Andersen i Motus coaching har Kine Aasheim i dinMT invitert til to kvelder med Veivalg i fokus. ‘Veivalg i endring’ ble avholdt i Kristiansand 17.10.17 og i Grimstad 31.10.17.

Vi tok utgangspunkt i hva som må være tilstede for å ta gode valg, og viktigheten av å kjenne sine egne kjerneverdier. Videre så vi på personlig omstilling – altså hva det kan innebære å stå i en endring, og hvordan styrke egen endringskompetanse til å sette seg i førersetet for veivalget.

Målgruppen var personer som er i endring – enten om en er i jobb, ønsker en ny jobb, eller er interessert i personlig utvikling og hva som skjer når en står i et veivalg.

Målet for kvelden var å gi økt bevissthet og konkrete verktøy til bruk både i privatlivet og i jobbsammenheng.

Den høye deltakelsen viser at fokus på personlige valg er svært dagsaktuelt. Bakgrunn og motivasjon for deltakelsen var variert, noe som også ga gode diskusjoner underveis.

 

 

FOREDRAGSHOLDERNE:
Kine Aasheim driver dinMT, som leverer mental trening og coaching, karriereveiledning, HR-sparring og kurs, og dinHR som leverer HR-tjenester til bedrifter. Som mental trener er Kine opptatt av å skape tillit og motivasjon, og stimulere til å tenke ut av boksen for at hver og en kan nå sitt fulle potensiale. For å nå dette potensialet er det viktig å kjenne hva som motiverer og hva som bidrar til å ivareta energibalansen både på jobb og ellers i livet, blant annet med å kjenne sine kjerneverdier. Kine gleder seg til en inspirerende kveld

Sissel M. Andersen driver både Motus Coaching og Krøgeneslåven. Motus bistår i utviklingsprosesser, både for privatpersoner og næringsliv. For privatpersoner handler dette om personlig utvikling og selvledelse. For næringsliv handler det om organisasjonsutvikling gjennom, for eksempel, individuell ledercoaching og teamcoaching. Videre har hun lang erfaring fra toppidrettsmiljøet, både som utøver, trener og leder. Sissel er genuint opptatt av hva som driver og motiverer den enkelte. Hva som gir mening, energi, mestring og glede i hverdagen.

 

Er du ved et veivalg? Coaching er et fantastisk verktøy hvor coachen hjelper deg å sortere ut hva som er viktig for deg, og hvilke rammer du har for å ta ditt optimale valg. Ta kontakt på kine@dinmt.no eller sissel@motuscoaching.no om du ønsker time til coaching.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no