Bærekraftig coaching

Bærekraftig coaching

Lansering av bærekraftig coaching

1. mai 2018 lanserer dinMT AS konseptet ‘bærekraftig coaching’. Vi i dinMT vil coache personer som har et sterkt ønske om endring, men som ikke har personlig økonomi til å få den hjelpen som skal til, – helt gratis. Vi coacher uten kostnad, men med et brennende ønske om at når den som coaches når sine mål, vil overskuddet til å hjelpe andre på akkurat den måten denne er god på komme – som en kjedereaksjon.

Et sterkt ønske om endring, men med økonomi som hindring

Forutsetningen for deltakelse i programmet er et sterkt ønske om endring. Kanskje oppleves det begrensninger i å komme videre på grunn av gamle overbevisninger og negative tanker.  Kanskje er det klart hvor målet er, men ikke hvordan komme dit.

Målgruppen er unge og andre personer med en økonomisk situasjon som gjør det vanskelig å få den nødvendige hjelpen som skal til.

dinMT coacher med bakgrunn i at alle har ressursene en trenger i seg for å leve det livet som er ønsket. Ved å rydde opp i gamle begrensende overbevisninger og ved å lære teknikker som styrker og motiverer, kan en lettere oppnå de målene som er virkelig viktig for en. Dette gjelder for alle områder av livet, for eksempel i relasjoner til andre, med tanke på helse og velvære eller i jobbrelaterte sammenheng. Vår coachingtilnærming er NLP basert (NevroLingvistisk programmering). NLP handler kort fortalt om læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer sammen.

dinMT ønsker gjennom mental trening og coaching å bidra til å ta bevisste valg for økt livsmestring.

Hvem er vi?

I dinMT har tro på at det å investere i andre mennesker er den beste investeringen vi kan gjøre. Vi er coachutdannet, og vet mye om mulighetene som ligger i en mental opprydding. Det gir oss glede og energi å kunne bidra til at også andre kan forbedre sitt liv ved å forandre måten en tenker på – og deretter handle ut fra de nye tankene og overbevisningene. Vi vil gjerne bruke noe av vår fritid til å coache gratis i håpet om at den som blir coachet senere velger å bidra på sin måte for at andre igjen får det bedre.

Jo flere som kan bidra til et bærekraftig, godt samfunn med plass til mennesker med ulik bakgrunn og ulike levemåter, jo bedre.

 

Kine Aasheim 

Kine er sertifisert coach fra Nordic Coach and NLP Academy. Av utdanning har hun en mastergrad i administrasjon og ledelse, inkl psykologi og HR i grunnutdanningen, samt veiledningspedagogikk. Kine har lang erfaring innen HR og ledelse, og er HR spesialist og daglig leder i dinHR AS. Kine er også sertifisert på en rekke profiltypetester, og bruker disse blant annet i karrierecoaching.

«Som coach og mental trener er Kine opptatt av å skape tillit og motivasjon ved å møte deg der du er, og stimulere til å tenke ut av boksen for at hver og en kan nå sitt fulle potensiale. For å nå dette potensialet er det viktig å kjenne hva som motiverer og hva som bidrar til å ivareta energibalansen både på jobb og ellers i livet, blant annet med å kjenne sine kjerneverdier.»

 

 

Kathrin Pabst

Kathrin er sertifisert coach fra Nordic Coach and NLP Academy. Kathrin har en bachelorgrad i økonomi, mastergrad i europeisk etnologi og en doktorgrad i profesjonsetikk. Hun har publisert flere artikler og bøker, og holder jevnlig foredrag. De siste årene har hun også utdannet seg innen NLP, Neuro-linguistic programming. Hun har testet teknikkene selv og har stor tro på at de er et kraftfullt verktøy for å definere og nå egne mål.

«Som NLP Coach og Mental Trener er Kathrin en tydelig prosessveileder som bistår deg i å nå ditt mål, med spørsmål og teknikker som utvider din forståelse av hva du kan oppnå om du virkelig vil. Hun coacher både innendørs og ute i naturen, og tilpasser alltid coachingsopplegget til dine individuelle behov og forutsetninger.»

Er du i målgruppen? Hvordan dette fungerer:

Skriv en kort e-post til oss på post@dinmt.no, og fortell i korte trekk hvem du er og hva som er grunnen for at du ønsker coaching. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Basert på antall ledige plasser vi har, inviteres du til en første samtale hvor vi i fellesskap vurderer om coaching er riktig tilnærming til din livssituasjon og utfordring. Et coachingløp vil normalt innebære 5 coachingtimer fordelt over noen måneder og uten noe som helt kostnad. Vår erfaring tilsier at fem timer vanligvis er tilstrekkelig for å igangsette større endringer.

 

Som coach er vi underlagt taushetsplikt, og alle opplysninger håndteres i tråd med personvernloven. Vi som coacher er medlem av Norsk forening for coaching og NLP (NFCN). Mental trening og coaching må ikke forveksles med terapi.

 

Vil du vite mer om hvordan coaching fungerer i praksis, les mer her.

 

Bærekraftig coaching – vår måte å ta samfunnsansvar på!

Kine Aasheim
kine@dinhr.no