Fører engstelse rundt det som skjer til negative tankespiraler?

Fører engstelse rundt det som skjer til negative tankespiraler?

I ekstraordinære tider som denne, kan både redsel for sykdom, usikkerhet rundt fremtiden, og en mer isolert hverdag føre med seg negative tankespiraler det er vanskelig å komme ut av på egenhånd. Og dette kan over tid redusere opplevelsen av livskvalitet. Hvordan tider som dette oppleves er individuelt, og vi ønsker derfor å tilby hjelp til å endre negative tankemønstre til deg som synes dette er ekstra vanskelig å stå i.

Coaching og mental trening er en samtaletilnærming som gjennom bruk av teknikker bidrar til økt innsikt i eget tankemønster, og som igjen både vil kunne gi styrke i egen tilværelse. Vi har tro på at vi vi samlet sett står enda sterkere i å møte utfordringen vi står i, og vil derfor invitere til gratis coaching i ukene og månedene som kommer.

Vi som står bak dette tilbudet er utdannet NLP-coach/mental trener med lang erfaring, og som vil bidra til felleskapet med å hjelpe deg med å legge til rette for å tenke mer positivt enn negativt. Vi tilbyr gratis coachinger i ukene som kommer på telefon og via online verktøy (som er så enkle i bruk at alle kan).

Noe for deg? Skriv en kort e-post til oss på post@dinmt.no, og fortell i korte trekk hvem du er og hva som er grunnen for at du ønsker coaching. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Tilbudet er en del av vårt konsept ‘bærekraftig coaching‘. Bærekraftig coaching – vår måte å ta samfunnsansvar på! Om du vil kan du lese mer om det her.

  • Vil du vite mer om hvordan coaching fungerer i praksis, les mer her.
  • Hvordan coaching via tlf/online fungerer kan du lese mer om her.

Som coach er vi underlagt taushetsplikt, og alle opplysninger håndteres i tråd med personvernloven. Vi som coacher er medlem av Norsk forening for coaching og NLP (NFCN). Mental trening og coaching må ikke forveksles med terapi.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no