BÆREKRAFT

BÆREKRAFTIG COACHING

Et tilbud for deg med en utfordret økonomi, men med et ønske om endring!

ff

Har du et sterkt ønske om endring?

Føler du at du sitter fast i en livssituasjon du gjerne vil forandre, samtidig som du blir stoppet av gamle overbevisninger og negative tankemønstre når du forsøker å komme videre? Vet du hvor du vil, men ikke hvordan du kan komme dit? Er du ung, eller sliter du kanskje akkurat for øyeblikket med økonomien som gjør det vanskelig å få den hjelpa du gjerne ville hatt? Da kan dinMT hjelpe deg – om du er klar for å ta grep!

 

dinMT coacher med bakgrunn i at du har alle ressurser du trenger i deg for å leve det livet du ønsker. Ved å rydde opp i gamle begrensende overbevisninger og ved å lære teknikker som styrker og motiverer deg, kan du lettere oppnå de målene som er virkelig viktig for deg. Dette gjelder for alle områder av ditt liv, for eksempel i relasjoner til andre, med tanke på helse og velvære eller i jobbrelaterte sammenheng. Vår coachingtilnærming er NLP basert (NevroLingvistisk programmering). NLP handler kort fortalt om læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer sammen.

 

dinMT ønsker gjennom mental trening og coaching å bidra til at du kan ta bevisste valg for å forbedre ditt liv. Vi coacher deg uten kostnad, men med et brennende ønske om at når du når dine mål, vil du få overskudd til å hjelpe andre på akkurat den måten du er god på – som en kjedereaksjon.

 

Hvem er vi?

Vi i dinMT har tro på at det å investere i andre mennesker er den beste investeringen man kan gjøre. Vi er coachutdannet, og vet mye om mulighetene som ligger i en mental opprydding. Det gir oss glede og energi å kunne bidra til at også andre kan forbedre sitt liv ved å forandre måten en tenker på – og deretter handle ut fra de nye tankene og overbevisningene. Vi vil gjerne bruke noe av vår fritid til å coache gratis i håpet om at den som blir coachet senere velger å bidra på sin måte for at andre igjen får det bedre.

 

Jo flere som kan bidra til et bærekraftig, godt samfunn med plass til mennesker med ulike bakgrunn og levemåter, jo bedre.

 

Hvordan dette fungerer

Skriv en kort e-post til oss på post@dinmt.no, og fortell i korte trekk hvem du er og hva som er grunnen for at du ønsker coaching. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

 

Basert på antall ledige plasser vi har, inviteres du til en første samtale hvor vi i fellesskap vurderer om coaching er riktig tilnærming til din livssituasjon og utfordring. Et coachingløp vil normalt innebære 5 coachingtimer fordelt over noen måneder og uten noe som helt kostnad. Vår erfaring tilsier at fem timer vanligvis er nok for større endringer.

 

Som coach er vi underlagt taushetsplikt, og alle opplysninger håndteres i tråd med personvernloven. Vi som coacher er medlem av Norsk forening for coaching og NLP (NFCN). Mental trening og coaching må ikke forveksles med terapi.

 

Vil du vite mer om hvordan coaching fungerer i praksis, les mer her.

 

Bærekraftig coaching – vår måte å ta samfunnsansvar på!

Se flere produkter fra dinMT:
SELVLEDELSE

KARRIERE

KOSTHOLD

UTØVER

GRÜNDER

STUDIEVALG

FOREDRAG