dinMT blogg

Et arbeidsforhold tar slutt av mange årsaker, men felles for alle som slutter i en jobb er at veien videre må stakes ut på nytt. En aktiv tilnærming og støtte på veien, øker sjansen for å få ny jobb, og reduserer tiden uten jobb. For å...

De fleste av oss har deltatt i ett eller flere online møter, men online intervjuet er likevel ukjent mark for mange. Online intervjuet er veldig likt intervjuet vi kjenner fra før i form, men det er noe ekstra variabler å ta hensyn til for å...

Bli trygg i online møter! For mange er online møter nytt, og det kjennes på litt uttrygghet rundt hvordan dette fungerer. Her får du tips og triks til forberedelse og deltakelse i online møter. Online møter er en fantastisk møteform når alt fungerer. Ikke bare...

Ivater AS, dinHR AS og dinMT AS har gleden av å invitere kvinner over 50 år bosatt i Kristiansandsregionen til et GRATIS karriereomstillingsprogram med snarlig oppstart. Programmet gjennomføres med støtte fra Kristiansand kommune, og er helt uten kostnad for deltaker. Programmet varer i 4 måneder...

Kristiansand kommune lyste i høst ut Covid-19 midler relatert til korona-situasjonen til prosjekter som kan bidra til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i Kristiansand. Sammen med dinHR AS og Ivater AS er søkte vi, og ble tilgodesett midler til pilotprosjektet vår ‘Ny kurs – kvinne 50+’! Bakgrunn for prosjektet Koronapandemien...

I dinMT bruker vi både telefon og online verktøy i coaching. Begge deler er raskt og enkelt å koble opp. Telefon er du kjent med, og online via nett vil være å følge en link du får tilsendt på mail av oss. Linken kan du...

I ekstraordinære tider som denne, kan både redsel for sykdom, usikkerhet rundt fremtiden, og en mer isolert hverdag føre med seg negative tankespiraler det er vanskelig å komme ut av på egenhånd. Og dette kan over tid redusere opplevelsen av livskvalitet. Hvordan tider som dette...

Nå kan du i ro og mak få online karriererådgivning hjemme i egen stue! Med online karriererådgivning vil du få hjelpen DU trenger, akkurat når du trenger det. Det kan være å få støtte og veiledning i selve prosessen, kartlegging av hva du er god...

Å grue seg til å gå på jobb over tid er ikke bare en krevende mental påkjenning, men kan også gi fysiske utslag i form av udefinerbare plager og endret søvnmønster, og ikke minst kan det påvirke våre sosiale relasjoner, både i privatlivet og på...

For en reise! Endelig kan jeg introdusere RIM i Norge! Og endelig kan jeg kalle meg sertifisert RIM fasilitator. Det siste året har jeg vært under omfattende opplæring direkte under utvikleren av RIM, Dr Deb Sandella og the RIM Institute. Hva RIM er RIM®  (Regenerating Images in...