KARRIERECOACHING

Kjenn dine muligheter!

Bli bevisst dine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse! Kjenn ditt potensiale og ta det i bruk!

 

  • Håndtere omstilling
  • Uten jobb – hva nå?
  • Lyst på ny jobb?
  • Jobbvalg – ved flere valg
  • Bygging av karriere?
  • Nyutdannet?
  • Usikker på veien videre?

Karrierecoaching er både for deg som har klare ambisjoner og vet hvor du vil, og for deg som ikke er sikker på hva du ønsker eller passer til. Med å kjenne dine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse vil du lettere kunne ta karrierevalg og være bevisst din karriereutvikling.

 

I karrierecoaching brukes åpne spørsmål og teknikker for at du skal oppnå innsikt i hva som er viktig for deg. Det som er viktig for deg er også det som må være tilstede i en jobb for at du skal trives og levere godt i en jobb. Coachen fasiliterer din prosess, og rådgir i all hovedsak ikke.

 

dinMT tilbyr også karrierådgivning, som både er fasilitering av din personlige omstillingsprosess dersom det er behov for det (ofte et behov dersom en ufrivillig har måtte slutte i sin jobb) og en praktisk tilnærming til jobbsøkerprosessen, som inkluderer utarbeidelse av CV, søknad, testing, intervjutrening mm. Les mer her.

CoachingVarighetPris
Coachingpakke
Etter dette kan avtales ny pakke av 5 timer,
eller enkelttime av kr 1000
5 x 55 min kr 5500
Enkeltstående coachingtime55 min kr 1200
Enkeltstående coachingtime via
Zoom eller telefon
55 minkr 1200
HR-sparring30 minkr 600
Karriererådgivning, inkl test for motivasjon, atferdsstil og kommunikasjonsstil1,5 timekr 2000
NevrofeedbackTa kontakt for pris
RIM sesjon (Regenerating Images in Memory)2 timer1600 kr
Alle priser er inklusive merverdiavgift

Les mer om andre tjenesteområder her:

Bestill time:
post@dinmt.no
telefon 48 50 88 88

SELVLEDELSE

KARRIERE

HELSE

KOSTHOLD

UTØVER

GRÜNDER

STUDIEVALG

FOREDRAG