Kvinne! Over 50 år! Uten jobb! I Kristiansandsregionen!

Og ønsker du deg ny jobb? Da søker vi deg! Vi søker kandidater til vårt nye karriereomstillingsprogram 'Ny kurs'. Programmet er rettet mot kvinner som er 50 år eller mer, og som for tiden er uten jobb, og er bosatt i Kristiansandsregionen. Programmet er støttet av Kristiansand kommune, og er GRATIS for deltakerne. Noe for deg? Registrer deg gjennom linken nedenfor. NB! Vi har et begrenset antall plasser.

Kvinne 50 år eller mer

Vi vet at voksne kvinner (for) tidlig tenker at alder påvirker attraktiviteten i arbeidsmarkedet. Vi vet også at voksne kvinner besitter attraktiv kompetanse og erfaring som arbeidslivet trenger. Vi ønsker å bidra til at du får frem dine fortrinn.

Veien til ny jobb

Vi ønsker å øke din attraktivitet i arbeidsmarkedet gjennom at du kjenner din egen verdi og kan kommunisere den. Og selv om noen bransjer har store utfordringer for tiden, fortsetter andre som før. Vi utforsker også dette.

Kristiansand kommune

Vi er glade for at også Kristiansand kommune erkjenner den viktige ressursen kvinner over 50 år er, og vi takker for den økonomiske støtten Kristiansand kommune har bidratt med for å realisere dette programmet.

1

Ny kurs - et karriereomstillings-program

Et arbeidsforhold tar slutt av mange årsaker, men felles for alle som slutter i en jobb er at veien videre må stakes ut på nytt. Vi vet at en aktiv tilnærming og  støtte på veien, øker sjansen for å få ny jobb, og reduserer tiden uten jobb.


2

Få støtte på veien til ny kurs

For å lykkes best mulig i den omstillingsprosessen det er å søke ny jobb handler det om å vite hvilke ressurser en besitter, hva en er god på og ikke minst hva en motiveres av og får energi av, for så å stake ut en ny kurs. Dette, sammen med konkret arbeid med CV, søknad, utvikling av personlig merkevare, tilbys nå gjennom karriereomstillingsprogrammet 'Ny kurs'.

3

Velkommen!

Ivater AS,  dinHR AS og dinMT AS har gleden av å invitere kvinner over 50 år bosatt i Kristiansandsregionen til et GRATIS karriereomstillingsprogram. Programmet gjennomføres med støtte fra Kristiansand kommune, og er helt uten kostnad for deltaker. Programmet ledes av HR generalist, coach og karriererådgiver Kine Aasheim.

4 mnd program - helt gratis!

Programmet varer i 4 måneder og vil være en kombinasjon av temasamlinger, bistand i jobbsøkerprosessen, og individuell coaching og rådgivning. Samlinger vil være av inntil 2 timers varighet pr gang, i både online (opplæring vil bli gitt) og fysisk ramme. Kvalifikasjon til programmet: Kvinne over 50 år, uten jobb, bosatt i Kristiansandsregionen. Og viktigst av alt: Må ønske ny jobb!