Karriereomstillingsprogram for medlemmer i KAN!

Er du uten jobb, og ønsker du deg ny jobb? Har du andre ønsker for hvor du vil jobbe og/eller i hvilken stilling? Har du reflektert over hva jobben din får deg til å føle? Er du usikker på veien din videre?  Er du i vurderingsfasen til å gjøre noe annet? Da er dette noe for deg! Det online karriereomstillingsprogrammet 'Ny kurs' er rettet mot medlemmer i Kompetansenett Agder (KAN) og er lagt opp med to online samlinger, samt tilgang online kurset. Meld deg på gjennom linken nedenfor. 

KAN

Kompetansenett Agders formål er å være en arena for kvinner som «vil noe», og bidra til videre karriereutvikling, motivasjon, kompetanseheving og synliggjøring.

Veien til ny jobb

Øk din attraktivitet i arbeidsmarkedet gjennom å være bevisst din egen verdi og hvordan du kommuniserer den. Sett deg i førersetet for din egen karriereutvikling.

Ny innsikt, ny utvikling

Bli kjent med egne interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier, kompetanse og jobbmotivasjon og styrk bevisstheten rundt videre karrierevalg og karriereutvikling.

1

Ny kurs - et karriereomstillings-program

Et arbeidsforhold tar slutt av mange årsaker, men felles for alle som slutter i en jobb er at veien videre må stakes ut på nytt. En aktiv tilnærming og støtte på veien, øker sjansen for ny jobb, og reduserer tiden det tar!


2

Få støtte på veien til ny kurs

For å lykkes best mulig i den omstillingsprosessen det er å søke ny jobb handler det om å vite hvilke ressurser en besitter, hva en er god på og ikke minst hva en motiveres av og får energi av, for så å stake ut en ny kurs. Dette, sammen med konkret arbeid med CV, søknad, utvikling av personlig merkevare, tilbys nå gjennom karriereomstillingsprogrammet 'Ny kurs'.

3

Velkommen!

Kompetansenett Agder og dinMT AS / dinHR AS har gleden av å invitere medlemmer i Kompetansenett Agder (KAN) til det online karriereomstillings-programmet 'Ny kurs'. Programmet ledes av HR generalist, coach og karriererådgiver Kine Aasheim.

Fikk troen på meg selv

Kine Aasheim har motivert meg til og søke jobber, lage ny CV gå på intervju, få troen på seg selv at vi over 50 år kan være til stor nytte i samfunnet.

Begeistring og oppmuntring

Kine har en evne til å skape engasjement utover det som er på overflaten i en jobbsøkerprosess. Mye av kursets suksessfaktor er Kine Aasheim sin evne til å begeistre, oppmuntre og løfte deltagerne. 

Anerkjennelse av egen kompetanse

Ny kurs er et unikt kurstilbud som utfordrer og anerkjenner kompetanse og erfaring på en slik måte at troen på egne ferdigheter og muligheter gjenskapes

KURSINNHOLD


Modul 1 På vei til ny jobb
Leksjon 1 Velkommen til Ny kurs - et karriereomstillingsprogram
Leksjon 2 Kurstilnærmingen som gir deg best resultat
Leksjon 3 Kursinnhold og mål
Modul 2 Å være i omstilling
Leksjon 1 Budskapet utad
Leksjon 2 Viktigheten av å ta vare på deg selv
Leksjon 3 Det å stå uten jobb og være i omstilling
Leksjon 4 God nok
Modul 3 Min jobbidentitet
Leksjon 1 Det jeg er god på
Leksjon 2 Det som er viktig for meg i en jobb
Leksjon 3 Mine kjerneverdier og det de betyr for meg
Leksjon 4 Min personlige merkevare
Leksjon 5 Den aktive jobbsøkeren
Leksjon 6 Noe helt annet? En helt ny kurs?
Modul 4 Jobbsøkerprosessen
Leksjon 1 CVn som gir deg oppmerksomhet
Leksjon 2 Aktiv bruk av Linkedin
Leksjon 3 Søknaden
Leksjon 4 Bruk av rekrutteringssystemer
Leksjon 5 Intervjuet
Leksjon 6 Bruk av tester i rekruttering
Leksjon 7 Profiltype: min profiltypes styrker og utfordringer
Leksjon 8 Referanser
Modul 5 Mitt nye ståsted
Leksjon 1 Der jeg er nå
Leksjon 2 Inspirasjon videre
Modul 6 BONUS 1: Med en gründer i magen
Leksjon 1 Fra forretningside til virksomhet
Leksjon 2 Støtteordninger under etablering
Modul 7 BONUS 2: God start i ny jobb
Leksjon 1 Gratulerer med ny jobb!
Leksjon 2 En god oppstart
Powered By WP Courseware

Ta steget videre nå!

  • 2 dagssamlinger (28. august og 4. september) fra kl 10.00 til 15.00
    1. Innhold i tråd med moduler og leksjoner i online kurset ovenfor
    2. Samlinger med både presentasjon av stoffet og aktivt arbeid med egen karriereomstilling, samt gruppeaktiviteter i break out rooms
  • Arbeidsbok for nedfelling av din pågående prosess og utvikling
  • Tilgang til online kurset for repetisjon og som oppslagsverk i 6 mnd