Test ditt stressnivå

Å være oppmerksom på eget stressnivå er første steg til god stressmestring.

 

Ta denne enkle testen for å måle ditt stressnivå!

 

Denne testen har 10 spørsmål, og du blir spurt om dine følelser og tanker i løpet av den siste måneden. Ved hvert spørsmål vil du bli bedt om å angi ditt svar ved å angi hva passer best for HVOR OFTE du har følt eller tenkt på en spesiell måte. Selv om noen av spørsmålene kan virke like, er de forskjellig, og du bes om å se på hvert enkelt som et separat spørsmål. Det beste er ofte å svare ganske raskt. Det vil si at du ikke skal telle opp antall ganger du følte deg på en spesiell måte, men velge det alternativet som du kjenner passer best for deg.

 

Ditt opplevde stressnivå

1 / 10

1. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du blitt opprørt på grunn av uventede hendelser?

2 / 10

2. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du følt at du ikke var i stand til å kontrollere viktige ting i livet ditt?

3 / 10

3. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du følt deg nervøs og "stresset"?

4 / 10

4. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du følt deg trygg på din evne til å håndtere personlige problemer?

5 / 10

5. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du følt at ting har gått din vei?

6 / 10

6. I løpet av siste måneden, hvor ofte har du opplevd at du ikke har mestret alle de tingene du måtte gjøre?

7 / 10

7. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du vært i stand til å kontrollere irritasjonsmomenter i livet ditt?

8 / 10

8. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du følt deg ovenpå?

9 / 10

9. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du vært sint på grunn av hendelser som har vært utenfor din kontroll?

10 / 10

10. I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du følt at vanskeligheter har hopet seg opp så mye at du ikke kunne håndtere dem?

 

Hvordan denne stresstesten fungerer

Denne stresstesten er basert på Perceived Stress Scale (PSS). Den ble opprinnelig laget av Cohen et al (1983), og er et anerkjent psykologisk verktøy for å måle opplevd stress, som er klinisk validert og brukt verden over.

 

Perceived Stress Scale (PSS) er en test som måler i hvilken grad situasjoner i livet oppleves og vurderes som stressfulle. utviklet for å måle i hvilken grad situasjoner i ens liv blir vurdert som stressende. Psykologisk stress er definert som i hvilken grad personer oppfatter (vurderer) at deres krav overstiger deres evne til å takle.

 

Spørsmålene omhandler tanker og følelser i løpet av siste måned. De er enkle å forstå av en generell art.

Spørsmålene er oversatt til norsk av intensivsykepleier/stipendiat Hanne Birgit Alfheim, Siril Furebotn Høier, Randi Henriksen, Ellen Granerud og Vivi Lycke Christensen, oktober 2012, Oslo universitetssykehus.

Merk: Resultatene på testen gjenspeiler ikke noen spesiell diagnose eller behandlingsforløp, og de er ment som et verktøy for å vurdere stressnivået ditt. Hvis du har bekymringer knyttet til resultatet oppfordres du til å ta kontakt med fastlegen din.